سفارش تبلیغ
صبا
ایمان بنده راست نباشد ، جز آنگاه که اعتماد او بدانچه در دست خداست بیش از اعتماد وى بدانچه در دست خود اوست بود . [نهج البلاغه]

تکلیف مرا روشن کن

چند بار

از روی خودم

بنویسم

تو؟مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 91/5/9::: ساعت 11:52 عصر نظرات دیگران: نظر