سفارش تبلیغ
صبا
مردم دنیا در کار دنیا دو گونه‏اند : آن که براى دنیا کار کرد و دنیا او را از آخرتش بازداشت ، بر بازمانده‏اش از درویشى ترسان است و خود از دنیا بر خویشتن در امان . پس زندگانى خود را در سود دیگرى دربازد . و آن که در دنیا براى پس از دنیا کار کند ، پس بى آنکه کار کند بهره وى را از دنیا بسوى او تازد ، و هر دو نصیب را فراهم کرده و هر دو جهان را به دست آورده ، چنین کس را نزد خدا آبروست و هر چه از خدا خواهد از آن اوست . [نهج البلاغه]

سر نماز که بودم به یادت افتادم
پر از نیاز که بودم به یادت افتادم
نماز را که شکستم به آتش افتادم
میان شعله یک عشق سرکش افتادم
چقدر حمد بخوانم !؟ چرا نمی آیی؟
بریده ای تو امانم چرا نمی آیی؟
چقدر پنجره ها را به هیچ بگشایم؟
دو دست سبز دعا را به هیچ بگشایم؟
چقدر خواب ببینم ظهور سبزت را؟
چقدر اشک بریزم عبور سبزت را؟
بیا که بی تو دلم بی قرار می ماند
ردیف شعر ، پر از انتظار می ماند
بیا که بی سر و سامان نماند این شاعر
بیا که خوار رقیبان نماند این شاعر
خدا کند که به دل التیام برگردد
امام عشق علیه السلام برگردد
خدا کند که همین جمعه ای که می آید
ضمیر غایب این سالهام برگرددمهدی صفی یاری ::: سه شنبه 91/7/18::: ساعت 8:45 صبح نظرات دیگران: نظر