سفارش تبلیغ
صبا
سوگند به آنکه جانم در دست اوست، برتر از بردباری با دانش چیزی باچیز دیگر گرد نیامد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

یک عالمه درد دردلم پنهان است
یک آتش سرد دردلم پنهان است
یک مرد مگر چقدر طاقت دارد...
یک طایفه مرد در دلم پنهان استمهدی صفی یاری ::: یکشنبه 91/7/23::: ساعت 11:24 صبح نظرات دیگران: نظر