سفارش تبلیغ
صبا
شما را به پنج چیز سفارش مى‏کنم که اگر براى دسترسى بدان رنج سفر را بر خود هموار کنید ، در خور است : هیچ یک از شما جز به پروردگار خود امید نبندد ، و جز از گناه خود نترسد ، و چون کسى را چیزى پرسند که نداند شرم نکند که گوید ندانم ، و هیچ کس شرم نکند از آنکه چیزى را که نمى‏داند بیاموزد ، و بر شما باد به شکیبایى که شکیبایى ایمان را چون سر است تن را ، و سودى نیست تنى را که آن را سر نبود ، و نه در ایمانى که با شکیبایى همبر نبود . [نهج البلاغه]

در آتش باغ ها به من خندیدند
در شعله داغ ها به من خندیدند
کفر است مگر مترسک عاشق بشود؟
امروز کلاغ ها به من خندیدند...مهدی صفی یاری ::: دوشنبه 91/8/1::: ساعت 10:40 صبح نظرات دیگران: نظر