سفارش تبلیغ
صبا
رأی [درست] جز هنگام خشم پنهاننمی ماند . [امام حسن علیه السلام]

شما که غریبه نیستید

گاهی شعرم نمی آید

مرض ندارم که چرند بنویسم...

 مهدی صفی یاری ::: پنج شنبه 91/12/24::: ساعت 1:17 عصر نظرات دیگران: نظر