سفارش تبلیغ
صبا
هیچ کینه توزی را دوستی نیست . [امام علی علیه السلام]

علی در آسمانها مست دارد ....

هزاران نوکر پابست دارد ....

مشخص می شود یک روز مردم....

علی در خلق عالم دست داردمهدی صفی یاری ::: دوشنبه 92/5/21::: ساعت 2:23 عصر نظرات دیگران: نظر