سفارش تبلیغ
صبا
خداوند متعال، بنده ای را دوست دارد که چون بفروشد، آسانگیر باشد ؛ چون بخرد، آسانگیر باشد ؛چون قضاوت کند، آسانگیر باشد ؛ و چون قضاوت بخواهد، آسانگیر باشد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

علی در آسمانها مست دارد ....

هزاران نوکر پابست دارد ....

مشخص می شود یک روز مردم....

علی در خلق عالم دست داردمهدی صفی یاری ::: دوشنبه 92/5/21::: ساعت 2:23 عصر نظرات دیگران: نظر