سفارش تبلیغ
صبا
قرآن را فرا گیرید که بهترین سخن است و در آن تفقّه کنید که بهار دلهاست واز روشنی آن شفا بجویید که شفای سینه هاست . [امام علی علیه السلام]

با این دل آشفته غمی نیست برادر

در دیده خون دیده نمی نیست برادر

این را همه جا بر در و دیوار نوشتند

دلتنگ شدن جرم کمی نیست برادرمهدی صفی یاری ::: یکشنبه 94/6/1::: ساعت 12:11 عصر نظرات دیگران: نظر