سفارش تبلیغ
صبا
آنکه جامه دانش بپوشد، عیبش از مردم نهان ماند [امام علی علیه السلام]

با این دل آشفته غمی نیست برادر

در دیده خون دیده نمی نیست برادر

این را همه جا بر در و دیوار نوشتند

دلتنگ شدن جرم کمی نیست برادرمهدی صفی یاری ::: یکشنبه 94/6/1::: ساعت 12:11 عصر نظرات دیگران: نظر